Ieder project is anders ...

Om een tekst te kunnen lezen, moet je hem eerst zien. Hoe ‘aantrekkelijk’ die is, bepaalt of iemand er überhaupt aandacht aan besteedt. Bij Polka Design scheppen we er plezier in om die aandacht te trekken. Wij maken van kijken en lezen een feest. Met of zonder afbeeldingen en in en op elk medium dat je maar kunt bedenken. Canvas, papier, metaal, hout, scherm, vliegtuig, bus, beursstand of skateboard. Voor deze inzet hebben we de afgelopen dertig jaar internationale prijzen ontvangen. Elk project is een nieuwe uitdaging en een reden voor ons om nieuwe wegen te verkennen. Kom en reis met ons mee ... 

Every project is different ...

In order to read a text, you must first see it. How ‘attractive’ it is determines whether anyone pays attention to it at all. At Polka Design we take pleasure in attracting that attention. We transform looking and reading into a feast. With or without pictures and in and on any medium you can think of. Canvas, paper, metal, wood, screen, airplane, bus, trade show booth or skateboard. For this effort, we have received international awards over the past thirty years. Every project is a new challenge and a reason for us to explore and break new ground. Come and walk this new ground with us ...